Khánh Hòa: Phá động mại dâm cao cấp tại khách sạn Bavico