Hy hữu: Quẹt trộm thẻ visa lấy gần 700 triệu của khách nước ngoài, cất vào cốp xe lại bị "chôm" mất

Minh bật khóc tại tòa khi trình bày hoàn cảnh gia đình. Ảnh: P.B
Minh bật khóc tại tòa khi trình bày hoàn cảnh gia đình. Ảnh: P.B
Minh bật khóc tại tòa khi trình bày hoàn cảnh gia đình. Ảnh: P.B

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top