Hơn 3.700 cây thông ven Quốc lộ bị chặt hạ

Lên top