Hoãn xử 3 cha con chống người thi hành công vụ để giám định tâm thần

Hai cha con Trọng và Bắc tại toà.
Hai cha con Trọng và Bắc tại toà.
Hai cha con Trọng và Bắc tại toà.
Lên top