Hạt trưởng kiểm lâm huyện bị tấn công tại trụ sở

Trước đó tại Quảng Bình đã xảy ra nhiều vụ lâm tặc tấn công lực lượng kiểm lâm để tẩu tán gỗ lậu. Ảnh: Kiểm lâm cung cấp.
Trước đó tại Quảng Bình đã xảy ra nhiều vụ lâm tặc tấn công lực lượng kiểm lâm để tẩu tán gỗ lậu. Ảnh: Kiểm lâm cung cấp.
Trước đó tại Quảng Bình đã xảy ra nhiều vụ lâm tặc tấn công lực lượng kiểm lâm để tẩu tán gỗ lậu. Ảnh: Kiểm lâm cung cấp.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM