Hàng trăm cây thông bị đầu độc, chỉ phê bình, rút kinh nghiệm

Cây thông bị đục lỗ đổ thuốc trừ sâu.
Cây thông bị đục lỗ đổ thuốc trừ sâu.
Cây thông bị đục lỗ đổ thuốc trừ sâu.
Lên top