Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hai tử tù bỏ trốn khỏi phòng biệt giam

Hai tử tù bỏ trốn khỏi trại tạm giam. Ảnh công an cung cấp.
Hai tử tù bỏ trốn khỏi trại tạm giam. Ảnh công an cung cấp.