Hà Tĩnh: U50 buôn ma túy lĩnh án chung thân

Đối tượng Trần Thị Hòa tại phiên tòa
Đối tượng Trần Thị Hòa tại phiên tòa
Đối tượng Trần Thị Hòa tại phiên tòa