Hà Giang: Phát hiện 2 ông cháu nằm bất tỉnh, trên người có nhiều vết thương

Em Ly Mí S. được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh, trên người có nhiều vết thương. Ảnh: P. Họ
Em Ly Mí S. được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh, trên người có nhiều vết thương. Ảnh: P. Họ
Em Ly Mí S. được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh, trên người có nhiều vết thương. Ảnh: P. Họ
Lên top