Cùng con chơi đu quay, bố bị điện giật bất tỉnh

Hiện trưởng xảy ra sự việc.
Hiện trưởng xảy ra sự việc.
Hiện trưởng xảy ra sự việc.
Lên top