Giao rừng "không trong sáng", hàng loạt cán bộ Đắk Nông bị kỷ luật

Việc giao khoán, bảo vệ rừng tại Đắk Nông thời gian qua còn nhiều bất cập.
Việc giao khoán, bảo vệ rừng tại Đắk Nông thời gian qua còn nhiều bất cập.
Việc giao khoán, bảo vệ rừng tại Đắk Nông thời gian qua còn nhiều bất cập.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top