Giảm án cho kẻ từng phạm tội dâm ô trẻ em lại tái phạm

"Yêu râu xanh" Khánh tại tòa phúc thẩm. Ảnh: Phan Hồng
"Yêu râu xanh" Khánh tại tòa phúc thẩm. Ảnh: Phan Hồng