Gây tổn thất 250 triệu đồng, người phát trực tiếp phim Cô ba Sài Gòn đối diện mức án nào?

Bộ phim Cô ba Sài Gòn bị tổn thất 250 triệu đồng.
Bộ phim Cô ba Sài Gòn bị tổn thất 250 triệu đồng.
Bộ phim Cô ba Sài Gòn bị tổn thất 250 triệu đồng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM