Em gái Thái Bình đầu độc chị họ bằng trà sữa khai gì tại tòa?

Bị cáo Lại Thị Kiều Trang tại tòa. Ảnh ĐL
Bị cáo Lại Thị Kiều Trang tại tòa. Ảnh ĐL
Bị cáo Lại Thị Kiều Trang tại tòa. Ảnh ĐL
Lên top