Kẻ đầu độc chị họ bằng trà sữa ở Thái Bình che mặt, cúi đầu trước tòa

Bị cáo Lại Thị Kiều Trang cúi đầu trước tòa. Ảnh ĐL
Bị cáo Lại Thị Kiều Trang cúi đầu trước tòa. Ảnh ĐL
Bị cáo Lại Thị Kiều Trang cúi đầu trước tòa. Ảnh ĐL
Lên top