Hình ảnh đầu tiên tại phiên tòa xử vụ đầu độc chị họ bằng trà sữa

Bị cáo Lại Thị Kiều Trang có mặt tại phiên tòa. Ảnh ĐL
Bị cáo Lại Thị Kiều Trang có mặt tại phiên tòa. Ảnh ĐL
Bị cáo Lại Thị Kiều Trang có mặt tại phiên tòa. Ảnh ĐL
Lên top