Dùng taxi vận chuyển 5 bánh ma túy cho khách hàng

Anh tại cơ quan điều tra lúc bị bắt. ảnh:CACC
Anh tại cơ quan điều tra lúc bị bắt. ảnh:CACC
Anh tại cơ quan điều tra lúc bị bắt. ảnh:CACC