ĐOÀN ĐBQH TỈNH KIẾN NGHỊ BAN BÍ THƯ T.Ư ĐẢNG:

Đưa vụ bán gỗ tang vật tại Quảng Trị vào danh mục án trọng điểm