Đồng nghiệp bàng hoàng khi phát hiện Phó phòng Sở Tài chính treo cổ tại cơ quan

Phó trưởng Phòng Quản lý hành chính sự nghiệp Sở Tài Chính Bình Định treo cổ tại cơ quan.
Phó trưởng Phòng Quản lý hành chính sự nghiệp Sở Tài Chính Bình Định treo cổ tại cơ quan.
Phó trưởng Phòng Quản lý hành chính sự nghiệp Sở Tài Chính Bình Định treo cổ tại cơ quan.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top