Một cán bộ ngân hàng chết trong tư thế treo cổ ở nhà riêng

Khu vực hiện trường nơi xảy ra vụ việc.
Khu vực hiện trường nơi xảy ra vụ việc.
Khu vực hiện trường nơi xảy ra vụ việc.