Đôi nét về ông Trần Bắc Hà - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV

Nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV Trần Bắc Hà.
Nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV Trần Bắc Hà.
Nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV Trần Bắc Hà.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top