Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đi xin việc, nhiều người bị lừa trên 12 tỷ đồng