Đang đưa người đi xuất cảnh trái phép thì bị bắt giữ

Công an bắt tạm giam đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép. Ảnh: CA.
Công an bắt tạm giam đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép. Ảnh: CA.
Công an bắt tạm giam đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép. Ảnh: CA.
Lên top