Đang dịch bệnh, liều lĩnh tổ chức đưa người vượt biên trái phép

Đối tượng Quân đưa người vượt biên trái phép. Ảnh CAGL
Đối tượng Quân đưa người vượt biên trái phép. Ảnh CAGL
Đối tượng Quân đưa người vượt biên trái phép. Ảnh CAGL
Lên top