Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đắk Lắk: Lừa xin việc, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã nhận 600 triệu đồng

Trụ sở nơi Hội Nông dân thị xã Buôn Hồ. Ảnh: P.V
Trụ sở nơi Hội Nông dân thị xã Buôn Hồ. Ảnh: P.V