Đại án tại Ngân hàng Đông Á: Khởi tố ông Trần Phương Bình và 9 bị can

Khởi tố thêm 10 người trong vụ thiệt hại 3.600 tỷ tại ngân hàng Đông Á
Khởi tố thêm 10 người trong vụ thiệt hại 3.600 tỷ tại ngân hàng Đông Á
Khởi tố thêm 10 người trong vụ thiệt hại 3.600 tỷ tại ngân hàng Đông Á
Lên top