Vũ “Nhôm” mất ngủ 7 tháng 13 ngày vì cáo buộc chiếm hơn 200 tỉ của Ngân hàng Đông Á

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ kêu oan trong phần trả lời xét hỏi của chủ tọa vào sáng nay. Ảnh: Trường Sơn.
Bị cáo Phan Văn Anh Vũ kêu oan trong phần trả lời xét hỏi của chủ tọa vào sáng nay. Ảnh: Trường Sơn.
Bị cáo Phan Văn Anh Vũ kêu oan trong phần trả lời xét hỏi của chủ tọa vào sáng nay. Ảnh: Trường Sơn.
Lên top