Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm rơi lệ khi cấp dưới nói không oán trách mình

Hà Văn Thắm ôm mặt khóc khi cấp dưới vẫn "tình nghĩa" với mình. Ảnh chụp qua màn hình tivi.
Hà Văn Thắm ôm mặt khóc khi cấp dưới vẫn "tình nghĩa" với mình. Ảnh chụp qua màn hình tivi.