Cựu Tổng Giám đốc OceanBank thừa nhận đã “chăm sóc” khách hàng

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn đã thừa nhận sai phạm của mình, song, vẫn mong muốn được minh oan tội danh Tham ô tài sản. Ảnh: Bảo Thắng
Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn đã thừa nhận sai phạm của mình, song, vẫn mong muốn được minh oan tội danh Tham ô tài sản. Ảnh: Bảo Thắng