Cuộc đấu súng và 72 giờ vây bắt, tiêu diệt trùm ma túy ở điểm nóng Lóng Luông

Cảnh sát vũ trang chốt chặn các con đường dẫn vào bản Tà Dê.
Cảnh sát vũ trang chốt chặn các con đường dẫn vào bản Tà Dê.
Cảnh sát vũ trang chốt chặn các con đường dẫn vào bản Tà Dê.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top