Công ty IDJ: "Bảo vệ Charmvit đánh người quá coi thường pháp luật"

Công ty IDJ bị cắt điện, nhân viên phản ứng đã bị bảo vệ Charmvit dùng dùi cui đánh.
Công ty IDJ bị cắt điện, nhân viên phản ứng đã bị bảo vệ Charmvit dùng dùi cui đánh.
Công ty IDJ bị cắt điện, nhân viên phản ứng đã bị bảo vệ Charmvit dùng dùi cui đánh.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top