Công ty Asanzo khởi kiện báo Tuổi Trẻ, yêu cầu xin lỗi và bồi thường

Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo quyết định kiện Báo Tuổi Trẻ. Ảnh: Asanzo
Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo quyết định kiện Báo Tuổi Trẻ. Ảnh: Asanzo
Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo quyết định kiện Báo Tuổi Trẻ. Ảnh: Asanzo
Lên top