Từ vụ Asanzo: Doanh nghiệp được sản xuất hàng "Made in the world"

Tập đoàn Asanzo đang dính lùm xùm hàng hoá. Ảnh: Asanzo
Tập đoàn Asanzo đang dính lùm xùm hàng hoá. Ảnh: Asanzo
Tập đoàn Asanzo đang dính lùm xùm hàng hoá. Ảnh: Asanzo
Lên top