Công an Phú Thọ triệu tập Trung tướng Phan Văn Vĩnh

Trung tướng Phan Văn Vĩnh lúc đang công tác tại Bộ Công an.
Trung tướng Phan Văn Vĩnh lúc đang công tác tại Bộ Công an.
Trung tướng Phan Văn Vĩnh lúc đang công tác tại Bộ Công an.
Lên top