Cơ sở nào xem xét đơn khởi kiện doanh nhân Nguyễn Phương Hằng?

Ngày 25.10, ca sĩ Vy Oanh nộp đơn đề nghị khởi tố doanh nhân Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: NVCC
Ngày 25.10, ca sĩ Vy Oanh nộp đơn đề nghị khởi tố doanh nhân Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: NVCC
Ngày 25.10, ca sĩ Vy Oanh nộp đơn đề nghị khởi tố doanh nhân Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: NVCC
Lên top