Vy Oanh nói rõ lý do tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng và một kênh YouTube

Vy Oanh nói rõ lý tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: CTCC.
Vy Oanh nói rõ lý tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: CTCC.
Vy Oanh nói rõ lý tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: CTCC.
Lên top