Nhiều nghệ sĩ Việt nộp đơn tố bà Nguyễn Phương Hằng vu khống, xúc phạm

Nghệ sĩ Việt nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: NSCC, Mai Vàng.
Nghệ sĩ Việt nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: NSCC, Mai Vàng.
Nghệ sĩ Việt nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: NSCC, Mai Vàng.
Lên top