Chủ tọa phiên tòa xét xử ông Phan Văn Vĩnh: Bị cáo muốn lấy lại chứng minh thư hay để tiêu hủy?