Chủ tịch Tập đoàn đa cấp Gold Time chiếm đoạt hàng trăm tỉ

Bị can Nguyễn Khắc Đồi (ảnh cơ quan công an cung cấp) và trụ sở Gold Time.
Bị can Nguyễn Khắc Đồi (ảnh cơ quan công an cung cấp) và trụ sở Gold Time.
Bị can Nguyễn Khắc Đồi (ảnh cơ quan công an cung cấp) và trụ sở Gold Time.
Lên top