Chế tài nào cho việc nhập cảnh trái phép mang theo COVID-19 của 2 cô gái?

Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, có thể xử lý hình sự hai cô gái mang theo COVID-19 khi nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Ảnh: Luật sư cung cấp.
Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, có thể xử lý hình sự hai cô gái mang theo COVID-19 khi nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Ảnh: Luật sư cung cấp.
Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, có thể xử lý hình sự hai cô gái mang theo COVID-19 khi nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Ảnh: Luật sư cung cấp.
Lên top