Chánh văn phòng tòa án 26 năm bị truy nã: Lý lịch "sạch" thế nào?

Phòng làm việc của ông Bùi Quang Huy, Chánh văn phòng Tòa án nhân dân huyện Cao Phong.
Phòng làm việc của ông Bùi Quang Huy, Chánh văn phòng Tòa án nhân dân huyện Cao Phong.
Phòng làm việc của ông Bùi Quang Huy, Chánh văn phòng Tòa án nhân dân huyện Cao Phong.
Lên top