Cảnh sát giao thông sẽ không phải đeo “thẻ xanh” khi xử lý vi phạm

Theo dự thảo thông tư, cảnh sát giao thông có thể chỉ cần đeo biển hiệu khi tuần tra, kiểm soát. Ảnh T.Vương
Theo dự thảo thông tư, cảnh sát giao thông có thể chỉ cần đeo biển hiệu khi tuần tra, kiểm soát. Ảnh T.Vương
Theo dự thảo thông tư, cảnh sát giao thông có thể chỉ cần đeo biển hiệu khi tuần tra, kiểm soát. Ảnh T.Vương

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top