Trang bị súng tiểu liên cho CSGT: Không phải tùy tiện thích là "bóp cò"

Bộ Công an đang dự thảo thông tư đề nghị trang bị súng tiểu liên, súng ngắn cho Cảnh sát giao thông. Ảnh minh họa: Trần Vương
Bộ Công an đang dự thảo thông tư đề nghị trang bị súng tiểu liên, súng ngắn cho Cảnh sát giao thông. Ảnh minh họa: Trần Vương
Bộ Công an đang dự thảo thông tư đề nghị trang bị súng tiểu liên, súng ngắn cho Cảnh sát giao thông. Ảnh minh họa: Trần Vương
Lên top