Cảnh sát chĩa súng vào người vi phạm giao thông: Không sai, nhưng chưa cần thiết

Do bị chống đối, CSGT đã rút súng chĩa vào người dân.
Do bị chống đối, CSGT đã rút súng chĩa vào người dân.