BS Hoàng Công Lương lý giải việc từ chối 9 luật sư từng "gỡ tội" cho mình

BS Hoàng Công Lương tại tòa. Ảnh: Phạm Dự - VNE
BS Hoàng Công Lương tại tòa. Ảnh: Phạm Dự - VNE
BS Hoàng Công Lương tại tòa. Ảnh: Phạm Dự - VNE
Lên top