Bị cáo Phan Sào Nam: "Cám ơn Viện Kiểm sát vì bản luận tội và đề nghị mức phạt thấu tình đạt lý"

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top