Bị cáo Nguyễn Văn Dương: Hình phạt hơi nặng nhưng sẽ không kháng cáo bản án