Bị bệnh tâm thần, chém vợ, chém bạn nhậu gây thương tích