Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bị bệnh tâm thần, chém vợ, chém bạn nhậu gây thương tích