Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bắt tạm giam nghi can dâm ô con riêng của vợ

Nguyễn Quốc Danh tại cơ quan điều tra
Nguyễn Quốc Danh tại cơ quan điều tra