Bắt nhóm đối tượng chuyên đánh cắp tài khoản ATM để chiếm đoạt tiền

Các đối tượng trong vụ việc (ảnh công an cung cấp)
Các đối tượng trong vụ việc (ảnh công an cung cấp)
Các đối tượng trong vụ việc (ảnh công an cung cấp)